PERFORMANCE PROGRAMY PRE VÁS

12.-13. august 2024

LEADERSHIP ŽENSKÝCH
KOLEKTÍVOV

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

15.-16. august 2024
5.-6. september 2024

CERTIFIKOVANÁ ASISTENTKA

Belá

Château Belá

16.-17. september 2024
9.-10. október 2024
23.-24. október 2024

CERTIFIKOVANÝ LEADERSHIP TRÉNING (A+B+C)

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

16.-17. september 2024

VEDENIE, DELEGOVANIE, COUCHING (A)

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

9.-10. október 2024

ASERTIVITA, KOMUNIKÁCIA, AUTORITA (B)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

23.-24. október 2024

MOTIVOVANIE, HODNOTENIE, ODMEŃOVANIE (C)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

18.-19. september 2024

STRATEGICKÝ NÁKUP

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

28.-29. október 2024

NEGOTIATION SKILLS FOR PURCHASERS (IN ENGLISH)

Vienna, Austria

Parkhotel Schönbrunn

9.-10. december 2024

VYJEDNÁVACIE TAKTIKY A PROFESIONÁLNE VEDENIE NÁROČNÝCH ROZHOVOROV PRE NÁKUPCOV

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

16.-17. september 2024
7.-8. október 2024
21.-22. október 2024

CERTIFIKOVANÝ LOGISTIK (A+B+C)

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

16.-17. september 2024

VÝROBNÁ LOGISTIKA (A)

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

7.-8. október 2024

LEAN, FLEXIBILITA, 7S LOGISTICS (B)

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

21.-22. október 2024

RIADENIE ZÁSOB (C)

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

16.-17. september 2024
7.-8. október 2024
21.-22. október 2024

CERTIFIKOVANÝ MANAŹÉR VÝROBY
/ VÝROBNÝ PLÁNOVAČ

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

18.-19. september 2024

VÝROBNÉ PLÁNOVANIE

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

18.-19. september 2024

ZMENY V PREVÁDZKE STROJOV -NOVÉ EURÓPSKE NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA 2023/1230

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

7.-8. október 2024

NÁSTROJE LEAN A SIX SIGMA

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

21.-22. október 2024

VÝROBNÝ CONTROLLING,
ZVYŠOVANIE PRODUKTIVITY

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

18.-20. november 2024
9.-10. december 2024

CERTIFIKOVANÝ MANAŽÉR ÚDRŽBY

Nízke Tatry

AWH Jánska Dolina

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024