PERFORMANCE PROGRAMY PRE VÁS

Otvorené tréningy

13.-14. máj 2024

NÁSTROJE MOCI V LEADERSHIPE (PRE POKROČILÝCH)

Belá

Chateau Belá

15.-16. máj 2024

VYJEDNÁVACIE TAKTIKY A PROFESIONÁLNE VEDENIE NÁROČNÝCH ROZHOVOROV PRE NÁKUPCOV

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

18.-19. september 2024

STRATEGICKÝ NÁKUP

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

10.-11. jún 2024

MATERIAL MANAGEMENT, VARIABILITA VÝROBY,
REDUKCIA NÁKLADOV

Château Belá

Belá - Nitriansky kraj

16.-17. október 2024
7.-8. október 2024
21.-22. október 2024

CERTIFIKOVANÝ LOGISTIK

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

16.-17. október 2024

VÝROBNÁ LOGISTIKA (A)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

7.-8. október 2024

LEAN, FLEXIBILITA, 7S LOGISTICS (B)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

10.-11. jún 2024

MATERIAL MANAGEMENT, VARIABILITA VÝROBY,
REDUKCIA NÁKLADOV

Château Belá

Belá - Nitriansky kraj

16.-17. september 2024
7.-8. október 2024
21.-22. október 2024

CERTIFIKOVANÝ MANAŹÉR VÝROBY
/ VÝROBNÝ PLÁNOVAČ

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

18.-19. september 2024

ZMENY V PREVÁDZKE STROJOV -NOVÉ EURÓPSKE NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA 2023/1230

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

10.-11. jún 2024

CUSTOMER SERVICE SKILLS

Château Belá

Belá - Nitriansky kraj