PERFORMANCE PROGRAMY PRE VÁS

Otvorené tréningy

26.-27. február 2024

ZMENY V PREVÁDZKE STROJOV -
NOVÉ EURÓPSKE NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA 2023/1230

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

26.-27. február 2024

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT PRE INDUSTRY

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

4.-5. marec 2024
18.-19. marec 2024
8.-9. apríl 2024

CERTIFIKOVANÝ LEADERHIP
TRÉNING (A+B+C)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

4.-5. marec 2024

VEDENIE, DELEGOVANIE,
COUCHING (A)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

18.-19. marec 2024

ASERTIVITA, KOMUNIKÁCIA, AUTORITA (B)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

20.-21. marec 2024

LEADERSHIP ŽENSKÝCH
KOLEKTÍVOV

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

8.-9. apríl 2024

MOTIVOVANIE, HODNOTENIE, ODMEŇOVANIE (C)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

13.-14. máj 2024

NÁSTROJE MOCI V LEADERSHIPE (PRE POKROČILÝCH, SKÚSENÝCH)

Belá

Chateau Belá

 10.-11. apríl 2024
24.-25. apríl 2024

CERTIFIKOVANÝ NÁKUPCA

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

15.-16. máj 2024

VYJEDNÁVACIE TAKTIKY A PROFESIONÁLNE VEDENIE NÁROČNÝCH ROZHOVOROV PRE NÁKUPCOV

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

18.-19. september 2024

STRATEGICKÝ NÁKUP

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

26.-27. február 2024

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT PRE INDUSTRY

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

4.-5. marec 2024
18.-19. marec 2024
8.-9. apríl 2024

CERTIFIKOVANÝ LOGISTIK (A+B+C)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

4.-5. marec 2024

RIADENIE ZÁSOB (A)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

18.-19. marec 2024

LEAN, 7S, FLEXIBILITA (B)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

8.-9. apríl 2024

VÝROBNÁ LOGISTIKA (C)

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

26.-27. február 2024

ZMENY V PREVÁDZKE STROJOV -NOVÉ EURÓPSKE NARIADENIE PRE STROJOVÉ ZARIADENIA 2023/1230

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

26.-27. február 2024

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 
PRE INDUSTRY

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

22.-24. apríl 2024

PREDIKTÍVNA ÚDRŽBA - 
MANAŽÉR S CERTIFIKÁTOM CORVINUS

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

16.-17. september 2024
7.-8. október 2024
21.-22. október 2024

CERTIFIKOVANÝ MANAŹÉR VÝROBY
 / VÝROBNÝ PLÁNOVAČ

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

22.-23. apríl 2024

CERTIFIKOVANÝ CUSTOMER
SERVICE PROGRAM

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

22.-23. apríl 2024

CUSTOMER SERVICE SKILLS

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján

15.-16. máj 2024

VYJEDNÁVACIE TAKTIKY A
ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Nízke Tatry

AWH Liptovský Ján