VŽDY V OBRAZE.

CERTIFIKOVANÁ ASISTENTKA.

od 15. august 2024

CERTIFIKOVANÁ ASISTENTKA


15.-16. AUGUST 2024, 5.-6. SEPTEMBER 2024
 ZÁMOK CHÂTEAU BELÁ, BELÁ

Asistentka musí vedieť, čo dnes rieši šéf a aké sú témy manažmentu, ovládať základy marketingu, obchodu a personalistiky. Vedieť robiť reporty a prehľadné prezentácie sú výsadou tých najlepších asistentiek. Na tomto kurze sa zameriate na strategické oblasti, čo sa dnes najviac vyžaduje na týchto pozíciách. Rozviniete svoju kreativitu, zmysel pre zodpovednosť, zameranie na problémy manažmentu.

Modul A

Mobirise Website Builder

OSOBNOSŤ A IMAGE ASISTENTKY VO FIRME

Či už ide o banku alebo výrobný podnik, asistentky sú nenahraditeľnou podporou každého manažéra vrátane vrcholového manažmentu. Inteligencia, odbornosť, príjemné vystupovanie,
schopnosť riešiť problémy - sú základné vlastnosti, ktoré vyžaduje každý manažér.

• osobnosť a vystupovanie asistentky
• ako urobiť dobrý dojem a zaujať
• interná a externá business komunikácia vo firme
• ako na úrovni vystupovať a komunikovať
• pozitívny prístup a používanie pozitívneho jazyka
• budovanie vlastného rešpektu a image
• asertivita a zvládanie konfliktov - kľudom a humorom proti stresu
• zladenie osobných záujmov so záujmami firmy resp. tímu
• lojalita k šéfovi • umenie stanoviť si priority • vzhľad a obliekanie
• uvedomenie a práca na svojich silných a slabých stránkach

Modul B

Mobirise Website Builder

BUSINESS KOMUNIKÁCIA PRE ASISTENTKY

Dokonalý písomný prejav, report šéfovi, profesionálna komunikácia, databázy, bezchybné zakladanie dokladov... Naučiť sa každý deň niečo nové, sledovať nové trendy, mať prehľad o dianí vo firme. Perfektné zvládanie týchto úloh je vlastnosťou každej šikovnej asistentky.

• komunikácia v pracovnom prostredí
• čo šéfovia neradi počujú
• konštruktívna komunikácia s kolegami, čomu sa vyhnúť
• techniky prekonania komunikačných bariér
• zvládanie problémových a náročných kolegov a klientov
• písanie mailov - tvoja vizitka
• ako šikovne ukončiť dlhé stretnutie
• kedy ostať radšej ticho
• tipy ako si zlepšiť vzťahy s kolegami
• ako nesúhlasiť a byť pritom príjemná
• ako zlepšiť telefonovanie
• využívanie vyhľadávačov a vyhľadávanie informácií - Google

Modul C

Mobirise Website Builder

ORGANIZAČNÉ SCHOPNOSTI ASISTENTKY


Byť adaptabilný, vedieť zorganizovať prácu a čas, vedieť zorganizovať porady a byť pripravený prispôsobiť sa požiadavkám nového dňa. A keď je to potrebné, dokázať riešiť aj dvadsať úloh
naraz a dotiahnuť ich do úspešného konca. Aj to patrí k vlastnostiam chytrej asistentky.

• usporiadanie a vzhľad pracoviska / sekretariátu
• písanie pozvánok, manažment stretnutí a návštev
• organizovanie harmonogramu šéfa
• ako šéfovi šetriť čas
• organizovanie porád
• 10 tipov ako byť profesionálna na porade
• čo všetko má obsahovať dobre napísaný zápis
• príprava prezentácií
• ako sa vyhnúť trapasom pri prezentáciách
• čo urobiť po skončení porady
• tipy ako zlepšiť dennú agendu
• ako servírovať dobrú kávu
• načo nezabudnúť pred odchodom na dovolenku

Modul D

Mobirise Website Builder

POWER POINT, EXCEL, GOOGLE PRE ASISTENTKY

Vedieť robiť prehľadné reporty, prezentácie a excelovské tabuľky sú výsadou tých najšikovnejších asistentiek. Riešením konkrétnych príkladov sa naučíte tipy a triky ako ušetriť čas a zároveň
ako pripraviť prehľadné a funkčné tabuľky. V power pointe sa naučíte ako jednoducho pripraviť estetické prezentácie.

• voľba typu prezentácie, estetické pozadie • obsah prezentácie
• prechody snímok a výber efektu prechodu snímok
• tipy a triky pri samotnej prezentácií
• prepojenie na wordovský alebo excelovský dokument
• základy prezentačných zručností a práce s projektorom
• základy práce s excelom
• formátovanie buniek (čísla, percentá, eurá, desatinné miesta ...), kopírovanie buniek
• údaje - zoraďovanie, používanie filtrov, sumárov
• prepojenie buniek, tabuliek, listov
• jednoduché výpočty a funkcie
• jednoduché vytvorenie kontingenčnej tabuľky z údajov
• rýchle a efektívne vyhľadávanie v Googli (finančná správa, právne informácie, zákony)
• vyhľadávanie cenových ponúk na Googli
• vyhľadávanie pdf, xls, doc dokumentov na Googli (vzory zmlúv, formulárov, ...)

Cena za celý kurz (A+B+C+D)

699€ 

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 799€ (A+B+C+D)
  • Strava a občerstvenie 179€
  • Ubytovanie 109€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa
     dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍNY

15.-16. AUGUST 2024 (A+B)
5.-6. SEPTEMBER  (C+D)

MIESTO

CHÂTEAU BELÁ

BELÁ

NITRIANSKY KRAJ

Ukočenie

CERTIFIKÁT CORVINUS


NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024