AUTENTICKÝ. PRESTÍŽNY. HISTORICKÝ.

Certifikáty Roman Research

Certificatorium COMENIUS Azureum

Mobirise Website Builder

Certifikát COMENIUS.
Iohannes Amos Comenius.
2 dňový seminár.


Učiteľ národov, osobnosť svetového formátu. Meno tohto velikána nesie Certifikát, ktorý obdržia účastníci po úspešnom absolvovaní 2 dňového seminára Roman Research. Od neho pochádza idea "škola hrou" a "opakovanie matka múdrosti". Počas svojho života putoval po Európe a finančne ho podporovali mecenáši, ktorí si jeho prácu vážili. Ako vynikajúci pedagóg bol pozývaný a pôsobil vo viacerych európskych štátoch napr. v Anglicku, Švédsku, Nemecku. Svojimi ideami významne prispel k zavedeniu povinnej školskej dochádzky pre deti bez ohľadu na majetkové pomery ich rodín. 

Certificatorium CORVINUS Argentum

Mobirise Website Builder

Certifikát CORVINUS.
Matthias Corvinus.
3 až 5 dňový seminár.


Meno najznámejšieho kráľa rodu Hunyadiovcov nesie strieborný Certifikát, ktorý obdržia účastníci po úspešnom absolvovaní 3 až 5 dňového seminára Roman Research. Bol veľkým kráľom renesancie, ktorý udomácnil v Uhorsku výsledky tohto nového talianskeho hnutia a štýlu. Matej Korvín rád zamestnával u seba humanistov ako úradníkov a diplomatov. On sám vynikal svojim vzdelaním medzi dobovými panovníkmi v Európe. Uprostred série vojen si vždy našiel čas na čítanie, stojí v liste, ktorý od neho dostal kráľ Julius Pomponius Laetus.

Certificatorium KEMPELEN Aureum

Mobirise Website Builder

Certifikát KEMPELEN.
Wolfgang von Kempelen.
6 až 7 dňový seminár.


Barón Wolfgang von Kempelen, bol uhorský vynálezca nemeckého pôvodu. Zlatý Certifikát Kempelen získate po úspešnom absolvovaní celkovo 6 až 7 seminárnych dní Roman Research. Preložil kódex Márie Terézie z latinčiny do nemčiny, čim na seba upozornil, a cisárovná si ho nechala na cisárskom dvore. Najväčšiu slávu priniesli Kempelenovi mechanizmy. So svojim šachovým automatom "turkom" precestoval celú Európu a vyhrával nad šachistami. Hoci automat priniesol Kempelenovi slávu a peniaze, za najvýznamnejší jeho vynález sa pokladá hovoriaci stroj. Hlasivky imitovala trubica, pľúca mechy či gajdy a stroj mal aj nosovú trubicu a ústa. Pri opise činnosti stroja sa Kempelen zaoberal mechanizmom ľudskej reči, rozborom hlasu, ale aj vznikom európskych jazykov.

Certificatorium CAROLUS QUARTUS ROMAN Platinum

Mobirise Website Builder

Certifikát CAROLUS.
Carolus Quartus Roman.
8 a viac dňový seminár.


Bol rímsky kráľ, český kráľ, rímsko-nemecký cisár a arelatský kráľ. Karlova univerzita v Prahe patrí medzi najstaršie univerzity v Európe. Karol IV. bol najvýznamnejším európskym panovníkom vrcholného stredoveku. Jeho nástupom na český trón sa začali písať najsvetlejšie dejiny Českého kráľovstva. Obdobie vlády Karola IV. povznieslo český štát na vrchol politického a kultúrneho života. Praha sa v druhej polovici 14. storočia stala najväčším mestom ríše a radila sa k najľudnatejším metropolám dobovej Európy. Platinový Certifikát Carolus Quartus Roman je najvyššie a zároveň najprestížnejšie ukončenie seminárov Roman Research.

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024