Prihláška na tréningy


Kontaktná osoba (ak je Účastník1 kontaktná osoba, nevypĺňa sa)
Účastník 1
Účastník 2
Účastník 3
Upresnenie, prípadne mená ďalších účastníkov s kontaktmi

Vyplnením a odoslaním on-line prihlášky vysielajúca spoločnosť (objednávateľ) sa zaväzuje dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, za ktorých spoločnosť Roman Research, s.r.o. prihlasuje zamestnancov objednávateľa na školenia a súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).