Záujem.
Podpora.

Spokojnosť.

Customer Service

Starajte sa o svojich zákazníkov a vytvorte s nimi dlhodobé obojstranne výhodné win-win partnerstvá.

CERTIFIKOVANÝ CUSTOMER SERVICE PROGRAM


22.-23. APRÍL 2024, 15.-16. MÁJ 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Zameriate sa na vzťahy so zákazníkmi a zákaznícky servis, ktorý vytvára podmienky pre spoluprácu, zlepšuje komunikáciu, vytvára predpoklady pre sledovanie predaja a poskytovaných služieb, vytvára spätnú väzbu od zákazníkov, znižuje počet reklamácií, zjednodušuje vašu prácu a znižuje náklady firmy.  

Modul A

Mobirise Website Builder

CUSTOMER SERVICE SKILLS

V zákaznícky orientovanom businesse zručností ľudí sú kľúčové pre úspech organizácie. Ako zvládate zákazníkov a ako to môže ovplyvniť ciele a výkon vášho tímu a organizácie? Zákaznícky servis sa orientuje na poskytovanie pridanej hodnoty, na silné stránky podniku a na budovanie strategických partnerstiev. 

• asertivita, empatia, pozornosť, trpezlivosť
• schopnosť počúvať a chcieť dozvedieť sa nové veci
• používanie "pozitívneho jazyka" a význam pozitívneho prístupu
• schopnosť "čítať" zákazníka a jasná komunikácia
• znalosť produktu
• schopnosť pôsobiť upokojujúco
• zvládanie neočakávaných situácií a prekvapení
• schopnosť odhadnúť očakávania zákazníkov
• schopnosť uzatvárať dohody
• zvládanie problematických zákazníkov a klientov
• skutočne je problémový zákazník alebo urobili sme chybu my
• rozpoznanie signálov podráždeného zákazníka a vhodná reakcia
• schopnosť rýchlo nachádzať riešenia problémov  zákazníkov
• určenie hraníc v komunikácií so zákazníkmi
• diplomacia, zmysel pre detaily, dôvera  

Modul B

Mobirise Website Builder

VYJEDNÁVACIE TAKTIKY A ZVLÁDANIE NÁROČNÝCH ZÁKAZNÍKOV

Vyskúšate si rad osvedčených techník a spoznáte stratégie vyjednávania. Naučíte sa odhaliť taktiku protistrany, správne na ňu reagovať, vyjednávať pod tlakom, zvládať emócie, manipuláciu a agresivitu protistrany. Precvičíte si vyjednávanie a získate spätnú väzbu od skúseného lektora.

• emócie a racionalita pri vyjednávaní
• aktívne počúvanie a metódy dotazovania
• vyjednávanie o cenách a podmienkach
• typy námietok, zvládanie námietok, najčastejšie námietky
• intenzívny nácvik zvládania námietok
• argumentácia - konštrukcia argumentov a ich načasovanie
• argumentácia benefitom pre zákazníka
• konkrétne postupy, techniky a triky na zvládanie nátlaku
• tipy na získanie vyjednávacej výhody
• nákupné signály a práca s nimi
• jednanie v zložitejších situáciách
• zvládanie neférového jednania druhej strany

Cena za celý kurz (A+B)

999€

do 7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 1199 € (A+B)
 • Strava a občerstvenie 158€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
  a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.
Cena za jeden modul

499€

do 7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 599€ 
 • Strava a občerstvenie 79€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
  a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

22.-23. APRÍL 2024
15.-16. MÁJ 2024

CUSTOMER SERVICE SKILLS
VYJEDNÁVACIE TAKTIKYMIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NIZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT CORVINUS