CERTIFIKOVANÝ LOGISTIK


16.-17. SEPTEMBER 2024, 7.-8. OKTÓBER 2024, 21.-22. OKTÓBER 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

V priebehu tohto cyklu sa zameriate na základné metriky výkonu - produktivitu, flexibilitu a kvalitu.e sa  tohto cyklu na základné metriky výkonu logistiky  nové trendy v logistike, nové poznatky a metódy optimalizácie nákladov v logistických reťazcoch. Nástroje ako  7S, flexibilita, lean, logistik logistický controlling, lean logistik sú najnovšie a najúčinnejšie metódy používané v logistických reťazcoch výrobných podnikov.

Modul A

Mobirise Website Builder

VÝROBNÁ LOGISTIKA

Zoznámite sa s metódami výrobnej logistiky a so systémami plánovania výrobného procesu. Obsahom tréningu sú plánovacie metódy, ktoré sledujú minimalizáciu nákladov, dodržanie termínu zákaziek, zmenšenie priebežných dôb, zníženie rozpracovanosti výroby, zníženie objemu zásob a zvýšenie efektívnosti a flexibility výrobného procesu.

• štruktúra výrobnej logistiky
• hierarchie plánovania výrobného procesu a ich ciele
• agregované, kapacitné a operatívne plánovanie
• výrobné rozvrhovanie
• väzby agregovaného plánovania a zákazková logistika
• princípy a generácie plánovania a riadenia výroby
• plánovacie riadiace úrovne
• systémy plánovania a riadenie výroby
• systémy "Push" (MRP I, MRP II, DBR, OPT, BOA)
• systémy "Pull" (JIT, MRP III, KANBAN, CONWIP)
• navrhovanie a realizácia logistického systému
• riadenie rozpracovanej výroby
• riadenie technologických a kapacitných kooperácií
• koncept JIT, JIS a KANBAN
• koncept úzkych miest (TOC), pokročilé plánovanie (APS)
• algoritmy rozvrhovania výroby
• špecifiká plánovania a riadenia diskrétnej a spojitej výroby
• heuristický algoritmus  

Modul B

Mobirise Website Builder

LEAN, 7S, FLEXIBILITA V LOGISTIKE

Zaujíma vás zefektívnenie logistických procesov? Zaujímajú vás najnovšie trendy použitia lean princípov v logistike? Snažíte sa využívať lean princípy s výrobou? Tréning je určený pre tých, ktorí chcú zefektívniť logistické procesy. Osvojíte si, ako je možné zlepšiť fungovanie podniku s cieľom zachovať optimálne náklady a maximalizovať pridanú hodnotu z pohľadu zákazníka. Interaktívnou formou si rozšírite cez prípadové štúdie a príklady svoje poznatky.

• čo znamená lean v logistike
• úloha a aktuálnosť lean manažmentu
• čo je plytvanie, celkový proces, vyvarovanie sa chýb
• 5S, push and pull, Kanban, Milkrun, VSM, VSD
• neustále zlepšovanie
• analýza hodnototvorného procesu 
• „všetko sa dá zdokonaliť“ - ktoré techniky použiť?
• úspešnosť a neúspešnosť pri implementácií lean princípov
• kroky pri budovaní lean kultúry v podniku
• „7S“ v logistike ( správny -produkt, -zákazník, -množstvo, -kvalita, -miesto, -čas, -cena)
• flexibilita ako základný atribút prežitia, definícia flexibility
• flexibilita v logistických systémoch
• typy flexibility vo výrobných systémoch - adaptácia výrobného systému resp. rýchlosť plnenia zákaziek
• flexibilita ako  kombinácia času dodania, zotrvačnosti, kvality a zdrojov
• stratégie SCM - stratégie typu Agille a Legal

Modul C

Mobirise Website Builder

RIADENIE ZÁSOB

Objem finančných prostriedkov, ktoré viažeme v zásobách, ovplyvňuje finančné riadenie podniku a plynulosť výroby. Tréning je zameraný na znižovanie hladín zásob, na zvyšovanie rýchlosti ich obrátky, na znižovanie nákladov na zásoby a na zvyšovanie schopnosti zvládať variabilitu výroby a dopytu.

• zvládanie variability správania dopytu
• znižovanie zásob a zvyšovanie rýchlosti ich obrátky
• stanovenie priemernej zásoby • metódy riadenia EOQ
• analýza ABC • portfóliová analýza
• metóda MINI-MAXI, stanovenie poistných zásob • KANBAN
• optimálna veľkosť dávky • plán zásobovacích činností
• vplyv neistoty na stav zásob
• súvislosť medzi obratom, skladom a frekvenciou obratu
• znižovanie logistických nákladov za podpory controllingu
• vyhodnotenie výkonnosti procesov
• odhalenie neefektívnej časti logistických procesov
• zviditeľnenie logistických nákladov
• znižovanie nákladov na udržanie zásob
• ukazovatele úrovne riadenia zásob, miera obratu a rentability
• riešenie prípadových štúdií na riadenie zásob z praxe 

Cena za celý kurz (A+B+C)

1499€ 

do 7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 1799€ (A+B+C)
 • Strava a občerstvenie 239€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa
   dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.
Cena za jeden modul

499€

do 7 dní pred tréningom

 • Účastnícky poplatok 599€ 
 • Strava a občerstvenie 79€
 • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
 • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa
   dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍNY

16.-17. SEPTEMBER 2024 (A)
7.-8. OKTÓBER 2024 (B)
21.-22. OKTÓBER 2024 (C)

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

LIPTOVSKÝ JÁN

NÍZKE TATRY

Ukočenie

CERTIFIKÁT KEMPELEN
CERTIFIKÁT COMENIUS

Fotografie z minulých ročníkov.

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder