STRATEGICKÝ NÁKUP


18.-19. SEPTEMBER 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Kvalitne riadený a pravidelne kontrolovaný dodávateľsko-odberateľský vzťah znižuje riziko "nepríjemných prekvapení" a náklady s častými zmenami dodávateľov. Dodávateľsko-odberateľské vzťahy na partnerskej úrovni sa vyznačujú tým, že sa o úspory z efektivity delia obidve strany.

Mobirise Website Builder

PROGRAM ŠKOLENIA

• riadenie dodávateľských vzťahov v rámci celej organizácie
• optimalizácia nákupu a súvisiace znižovanie nákladov
• efektívne nastavenie dodávateľského reťazca
• znižovanie náhodného nákupu
• dlhodobé riadenie dodávateľov v porovnaní s nástrojmi zaisťujúce rýchle dosiahnuteľné úspory
• strategické využívanie synergií medzi spoločnosťou a dodávateľom
• konsolidácia a prioritizácia dodávateľov
• nastavenie a sledovanie výkonnostných ukazovateľov
• úspory vyplývajúce z dlhodobo nižších cienCena 

599€

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 699€
  • Strava a občerstvenie 89€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

18.-19. SEPTEMBER 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS

CORVINUS, KEMPELEN
(S ĎALŠÍMI MODULMI)

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024