LEADERSHIP ŽENSKÝCH KOLEKTÍVOV


12.-13. AUGUST 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Ženské kolektívy sa vyznačujú odlišnými charakteristikami na rozdiel od zmiešaných alebo čisto mužských kolektívov.
Tréning je zameraný na eliminovanie nežiadúcich prvkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v ženských kolektívoch a nájdenie silných stránok týchto tímov a následné využitie v prospech organizácie. Tréning je určený pre leadrov mužov a ženy, ktorí vedú kolektívy s prevahou žien.

Mobirise Website Builder

PROGRAM ŠKOLENIA

• tímová práca, význam dobre fungujúcich vzťahov v kolektívoch
• metódy riadenia v závislosti od charakteristiky kolektívov (vek, pohlavie, vzdelanie, región, životná úroveň)
• charakteristika ženských kolektívov a čím sa odlišujú od iných
• význam harmónie v povahe ženy pre tímovú prácu
• najčastejšie problémy vyskytujúce sa v ženských kolektívoch a príčiny ich vzniku
• emócie v ženských kolektívoch a rivalita
• plač - čo s ním
• riešenie emočne vypätých situácií medzi pracovníčkami navzájom a medzi leadrom a pracovníčkami
• metódy utužovania ženských kolektívov
• využívanie predností ženskej povahy pri pracovnom výkone a v prospech organizácie

Cena 

599€

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 699€
  • Strava a občerstvenie 79€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

12.-13. AUGUST 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

LIPTOVSKÝ JÁN

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024