CUSTOMER SERVICE SKILLS


17.-18. JÚN 2024
CHÂTEAU BELÁ, BELÁ

V zákaznícky orientovanom businesse zručností ľudí sú kľúčové pre úspech organizácie. Ako zvládate zákazníkov a ako to ovplyvňuje ciele a výkon vášho tímu? Zákaznícky servis sa orientuje na poskytovanie pridanej hodnoty, na silné stránky firmy a na budovanie partnerstiev. Zameriate sa na vzťahy so zákazníkmi a zákaznícky servis, ktorý vytvára podmienky pre spoluprácu, zlepšuje komunikáciu, vytvára predpoklady pre sledovanie predaja a poskytovaných služieb, vytvára spätnú väzbu od zákazníkov, znižuje počet reklamácií, zjednodušuje vašu prácu a znižuje náklady firmy.  

 

Mobirise Website Builder• prečo je customer service základom úspechu?
• asertivita, empatia, pozornosť, trpezlivosť
• schopnosť počúvať a chcieť dozvedieť sa nové veci
• používanie "pozitívneho jazyka" a význam pozitívneho prístupu
• schopnosť "čítať" zákazníka a jasná komunikácia
• znalosť produktu
• zvládanie neočakávaných situácií a prekvapení
• schopnosť odhadnúť očakávania zákazníkov
• schopnosť uzatvárať dohody a empatia
• zvládanie problematických zákazníkov a klientov
• skutočne je problémový zákazník alebo urobili sme chybu my?
• rozpoznanie signálov podráždeného zákazníka a vhodná reakcia
• schopnosť rýchlo nachádzať riešenia problémov zákazníkov
• určenie hraníc v komunikácií so zákazníkmi
• diplomacia, zmysel pre detaily, dôvera 

Cena 

499€

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 599 €
  • Strava a občerstvenie 99€
  • Ubytovanie 119€ (1/1) 69€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

17.-18. JÚN 2024

CUSTOMER SERVICE SKILLSMIESTO

CHÂTEAU BELÁ

BELÁ

NITRIANSKY KRAJ

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS