MOTIVOVANIE, HODNOTENIE, ODMEŇOVANIE


8.-9. APRÍL 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Osvojíte si niekoľko nepriamych metód dosahovania cieľov, rozviniete schopnosť zvyšovať produktivitu a stabilizovať spokojnosť vlastnej pracovnej skupiny a ovplyvniť úspech firmy. Dozviete sa, ako využívať motivačné techniky a na aký typ ľudí čo účinkuje.

Mobirise Website Builder

MOTIVOVANIE, HODNOTENIE, ODMEŇOVANIE


• motivačné techniky, podávanie informácií, uznanie • motivácia k zmenám a zlepšovaniu, modely odmeňovania, nástroje motivácie • ako sa prejavuje nedostatok motivácie • vnútorná a vonkajšia motivácia • finančná a nefinančná motivácia a ako fungujú demotivácia a frustrácia, účel motivácie a tímová motivácia • dlhodobé inštruovanie a zdieľanie pripomienok • periodická kontrola a hodnotenie výkonu, podpora individuality a iniciatívy • motivácia, hodnotenie výkonu a spokojnosť zamestnancov, metódy a techniky hodnotenia • verbálne a neverbálne metódy, ciele a výstupy z hodnotenia, vedenie hodnotiaceho pohovoru • "flow" motivácia bez motivácie • optimálny mix mzdy a benefitov v systéme odmien • stanovenie akčného plánu

Cena 

499€ 

7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 599€ 
  • Strava a občerstvenie 79€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍN

8.-9. APRÍL 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

LIPTOVSKÝ JÁN

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS