VYJEDNÁVACIE TAKTIKY
A PROFESIONÁLNE VEDENIE NÁROČNÝCH ROZHOVOROV PRE NÁKUPCOV


15.-16. MÁJ 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Vyjednávacie taktiky pre nákupcov vás prevedie analýzou vlastného nákupného správania, čím zvýšite šancu naďalej udržať a získať spoľahlivých dodávateľov - partnerov. Dozviete sa, ako je možné zvýšiť efektivitu nákupného správania pomocou prípravy a plánu úloh, naučíte sa odhaľovať triky predajcov a získate návod pre vyjednávanie o cenách a podmienkach. 

Mobirise Website Builder

PROGRAM ŠKOLENIA

NASTAVENIE MYSLE NÁKUPCU
• ako efektívne vyjednávať o cenách a podmienkach
• kvalita, servis, hodnota - schopnosť nákupcu posúdiť optimálnu variantu pre firmu
• rozoznanie seriózneho partnera od ostatných (odhalenie trikov predajcov) a význam prieskumu trhu
• význam pozitívneho nastavenia nákupcu - hľadanie partnerov namiesto nepriateľov

VOĽBA STRATÉGIE A TAKTIKY
• stratégie a triky profesionálneho nákupného jednania
• zlepšovanie cien a podmienok bez straty vo výkone dodávateľa
• špeciálne dotazovacie techniky a metóda aktívneho počúvania pre nákupcov
• ako oddeliť pozície a záujmy
• ako výstižne formulovať svoje predstavy

PRIEBEH VYJEDNÁVANIA
• ako úspešne riadiť priebeh jednania, reagovať na útoky, ostať stabilný profesionálne aj emočne
• ako vaše myslenie a postoje ovplyvňujú priebeh jednania
• dôležitosť prípravy, plánovania a stanovenie zámerov
• ako určovať pozitívnu atmosféru pri jednaní
• ako správne využiť otázky
• ako reagovať na výhovorky
• prezentácia a práca v skupinách
• nácvik vyjednávania v závislosti od postavenia na trhu (monopol, trhový vodca, nasledovník, ...)Cena 

499€

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 599€
  • Strava a občerstvenie 79€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

15.-16. MÁJ 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS

CORVINUS, KEMPELEN
(S ĎALŠÍMI MODULMI)