VÝROBNÁ LOGISTIKA


8.-9. APRÍL 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Zoznámite sa s metódami výrobnej logistiky a so systémami plánovania výrobného procesu. Obsahom tréningu sú plánovacie metódy, ktoré sledujú minimalizáciu nákladov, dodržanie termínu zákaziek, zmenšenie priebežných dôb, zníženie rozpracovanosti výroby, zníženie objemu zásob a zvýšenie efektívnosti a flexibility výrobného procesu.

Modul A

Mobirise Website Builder

VÝROBNÁ LOGISTIKA


• štruktúra výrobnej logistiky
• hierarchie plánovania výrobného procesu a ich ciele
• agregované, kapacitné a operatívne plánovanie
• výrobné rozvrhovanie
• väzby agregovaného plánovania a zákazková logistika
• princípy a generácie plánovania a riadenia výroby
• plánovacie riadiace úrovne
• systémy plánovania a riadenie výroby
• systémy "Push" (MRP I, MRP II, DBR, OPT, BOA)
• systémy "Pull" (JIT, MRP III, KANBAN, CONWIP)
• navrhovanie a realizácia logistického systému
• riadenie rozpracovanej výroby
• riadenie technologických a kapacitných kooperácií
• koncept JIT, JIS a KANBAN
• koncept úzkych miest (TOC), pokročilé plánovanie (APS)
• algoritmy rozvrhovania výroby
• špecifiká plánovania a riadenia diskrétnej a spojitej výroby
• heuristický algoritmus  

Cena 

499€ 

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 599€ 
  • Strava a občerstvenie 79€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa
     dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍNY

8.-9. APRÍL 2024 (C)

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

LIPTOVSKÝ JÁN

NÍZKE TATRY

Ukočenie

CERTIFIKÁT COMENIUS