CERTIFIKOVANÝ MANAŽÉR ÚDRŽBY


18.-20. november 2024, 9.-10. december 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Zaujíma Vás zlepšenie a zjednodušenie vašich procesov v údržbe? Hľadáte zjednodušenie a zefektívnenie vašich pracovných postupov pri naplnení úloh v údržbe? Trápia Vás vysoké stavy zásob náhradných dielov a chcete optimalizovať ich stav? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete odpoveď na kurze, ktorý ponúka ucelený komplexný pohľad na manažment údržby s dôrazom na oblasti plánovanie, riadenie a controlling údržby.

Modul A

Mobirise Website Builder

PLÁNOVANIE A ROZVRHOVANIE ÚDRŽBY


• plánovanie ako východisko pri stanovení optimálnych údržbárskych úloh,
• kapacitné plánovanie v údržbe, rozvrhovanie údržby,
• pracovné príkazy, základné vstupy do plánu údržby,
• plánovanie nákladov a zdrojov v nadväznosti na nákup náhradných dielov a plánovaných odstávok,
• prepojenie plánu údržby s plánom prevádzky a s investičným plánom,
• najčastejšie nedostatky v plánovaní údržby. 

Modul B

Mobirise Website Builder

RIADENIE ÚDRŽBY

• moderné metódy riadenia údržby
• filozofia a výhody jednotlivých prístupov a ich využiteľnosť v praxi
• riziká a časté omyly jednotlivých metód
• prínosy jednotlivých metód – TPM (Total Productivity Maintainance), WCM (World Class Manufacturing), VDM (Value Driven Maintainance), RBI (Risk Based Inspection), RCM (Údržba zameraná na spoľahlivosť)
• prediktívna údržba a progresívne technológie pri znižovaní nákladov
• optimalizácia výkonov pracovníkov v údržbe
• vlastný a externý pracovníci
• optimalizácia počtu pracovníkov
• zlepšovanie ako súčasť tímovej práce. 

Modul C

Mobirise Website Builder

CONTROLLING V ÚDRŽBE, OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV A PROCESOV 

• controlling ako manažérsky nástroj v údržbe
• správne počítanie a posudzovanie nákladov v údržbe
• sledovanie vyhodnocovanie nákladov na údržbu
• rozhodujúce ukazovatele reportingu v údržbe
• možnosti znižovania nákladov v údržbe
• rozpočet v údržbe
• využívanie úsporných nápadov od rádových pracovníkov
• rezervy v nákupe náhradných dielov. 

Modul D

Mobirise Website Builder

RIADENIE ZÁSOB NÁHRADNÝCH DIELOV

• metódy riadenia zásob v údržbe
• forecasting budúcej spotreby
• identifikácia nadbytočných zásob a režimy znižovania zásob
• dostupnosť pri rešpektovaní kritičnosti dielov
• optimalizácia životného cyklu náhradných dielov
• akcieschopnosť dodávateľov a dôsledky na náklady
• zber a spracovanie dát o náhradných dieloch - IT podpora
• uzatváranie zmlúv s dodávateľmi a výhodnosť zmlúv
• prínosy optimalizácie zásob údržby 

Cena 

1499€

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 1599€ (A+B+C+D)
  • Strava a občerstvenie 119€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

18.-20. NOVEMBER 2024
9.-10. DECEMBER 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS

Mobirise Website Builder
ŠKOLITELIA Z PRAXE.

Naši školitelia sú priamo z podnikovej praxe a disponujú tými najnovšími poznatkami, ktoré hýbu dobou.

Mobirise Website Builder
IMPLEMENTÁCIA POZNATKOV.

Účastníci na školení si stanovujú priority, ktoré zaznamenávajú do akčného plánu, ktorý slúži na efektínnu implementáciu poznatkov do praxe.

Mobirise Website Builder
PRESTÍŽNY CERTIFIKÁT CORVINUS.

Po absolvovaní účastníci obdržia prestížny dvojjazyčný certifikát  Corvinus Argentum.

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024