MATERIAL MANAGEMENT, VARIABILITA VÝROBY,
REDUKCIA NÁKLADOV


17.-18. JÚN 2024
CHÂTEAU BELÁ, BELÁ, NITRIANSKY KRAJ

Naučíte sa odhaliť a nájsť úspory na neviditeľných miestach a zistíte ich skutočný význam pri redukcií nákladov a zvyšovaní produktivity. Zameriate sa na splošťovanie variability výroby, zvyšovanie flexibility a produktivity, na efektívny materiálový manažment a na redukciu nákladov.

Mobirise Website Builder

• hodnotový reťazec výrobného podniku
• kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť, flexibilita, agilita
• zvyšovanie produktivity – znižovanie nákladov operácií typmi konkurenčnej výhody podniku
• faktor času, finančné toky, priebežné doby (lead times)
• výber správnych KPI
• meranie a hodnotenie kapacít
• obrátka zásob, stanovenie priemernej zásoby, efekt ťavieho hrbu
• redukcia tzv. skrytých nákladov na zásoby
• analýza správania sa zásob a vplyv na redukciu nákladov
• Darlingový efekt na nárast a pokles variability
• vzťah obsluhy zákazníka a obsluhy dodávateľa (SL) na znižovanie cash-flowu zásob
• chovanie zákazníkov a variabilita
• stratégie zamerané adaptácií trhových podmienok
• nové stratégie skracujúce čas dodávok - QR (Quick Response), CRP (Countinue Replanishment Planning), VMI (Vendor Management Inventory)
 

Cena 

549€ 

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 649€ 
  • Strava a občerstvenie 99€
  • Ubytovanie 119€ (1/1) 69€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa
     dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA KURZU

TERMÍNY

17-18. JÚN 2024

MIESTO

CHÂTEAU BELÁ

BELÁ 

NITRIANSKY KRAJ

Ukočenie

CERTIFIKÁT COMENIUS