PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
PRE INDUSTRY


26.-27. FEBRUÁR 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Tréning sme pripravili spolu so zahraničnými investormi na Slovensku so zameraním na tímovú prácu a vzťahy v tíme, na komunikáciu s materskou centrálou, kvalitný leadership, na dynamiku projektového portfólia, na vytváranie vhodného prostredia v organizácií a na znalosti fáz projektového cyklu. Zameriate sa na fázy projektu od inicializácie až po ukončenie. Naučíte sa využiť metódy a techniky na úspešné ukončenie projektu.

Mobirise Website Builder

PROGRAM ŠKOLENIA

•  čo je project management, príčiny zlyhania projektov
•  on Time, on Spec, on Budget
•  multigeneračné projekty
•  úloha projektového leadra, životný cyklus projektu
•  projektový manažér a projektový leader
•  ako vybudovať projektový tím
•  vlastnosti projektového leadra
•  "planning, coordinating, follow up, indirect drive, report"
•  životný cyklus projektu - inicializácia, realizácia, ukončenie
•  komunikácia v rámci projektového teamu

INICIALIZÁCIA I - stanovenie cieľov, vedieť plánovať, vedieť rešpektovať plánovanie z materskej spoločnosti, definícia požiadaviek, čo sa má urobiť v závode, rámec projektu, identifikácia a validácia požiadaviek, komunikácia na všetkých úrovniach (externé a interné tímy), komunikácia v rámci oddelení (logistika, kvalita, výroba) - zameranie sa na koordináciu, plánovanie a investičné rozhodnutia

INIZIALIZÁCIA II - plánovanie aktivít, ako využiť zdroje a existujúca štruktúra, definícia logických väzieb, identifikácia rizík, SWOT analýza, vytvorenie harmonogramu, Gantov časový diagram, metóda kritickej cesty, identifikácia a monitorovanie rizík, časová rezerva projektu a kritická cesta

REALIZÁCIA - špecifikácia a návrh riešení, testovanie a kontrola, zmenový manažment, riziká, kvalita, riešenie problémov, koordinácia multiprojektov, komunikácia v tíme a s okolím, riešenie konfliktov, interakcia s ostatnými - kolegovia, ako robiť indirect management (horizontálny), ako motivovať ľudí, reporting - zameranie sa na odchýlky

UKONČENIE - prezentácia výsledkov, akceptácia, hodnotenie projektu a členov tímu, uchovanie získaných poznatkov


Cena 

599€

do 5 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 699
  • Strava a občerstvenie 79€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

26.-27. FEBRUÁR 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

CERTIFIKÁT COMENIUS