PREDIKTÍVNA ÚDRŽBA


22.-24. APRÍL 2024
ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, JÁNSKA DOLINA NÍZKE TATRY

Prediktívna údržba sa dostáva do popredia medzi konvenčnými stratégiami údržby. Hlavnými hybnými faktormi sú výrazné úspory
prevádzkových nákladov, snaha o zvýšenie spoľahlivosti komplexných zariadení a taktiež rozvoj vstavaných systémov. Prediktívna údržba
je založená na trvalom sledovaní zariadení, vyhodnocovanie ich stavu a využíva metódy technickej diagnostiky a prognostiky.

Modul A

Mobirise Website Builder

PREDIKTÍVNA ÚDRŽBA


•  postavenie prediktívnej údržby medzi konvenčnými stratégiami 
•  preventívna údržba - prediktívna údržba - proaktívna údržba
•  prediktívna údržba - trvalé sledovanie zariadení
•  prevádzkové náklady pri jednotlivých stratégiách údržby
•  údržba podľa technického stavu zariadenia
•  CBM / CBS - condition based maintenance / service
•  využívanie vstavaných nástrojov na trvalé sledovanie zariadení
•  technická diagnostika a nástroje technickej prognostiky
•  hodnoty parametrov technickej prognostiky
•  zvyšný čas prevádzkového života (RUL) a čas poruchy (TTF)
•  prognostika 
•  analýza vývojových trendov, sledovania dát z prevádzky a údržby
•  prednosti týchto metód a prediktívnej údržby

Modul B

Mobirise Website Builder

NÁSTROJE IMPLEMENTÁCIE DO PRAXE

•  dataminingové prístupy pre optimálne plánovanie údržby 
•  prístupy založené na klasifikácií a analýze dĺžky života
•  predikcie časových radov a analýza sekvencií
•  skórovanie súčiastok, rizikové kategórie
•  softwary merania, úprava sekvenčných dát z čidiel
•  termodiagnostika a energodiagnostika v prediktívnej údržbe
•  využitie analýzy vibrácií v údržbe vibrodiagnostikou
•  tribodiagnostika a defektoskopia
•  vplyv metód na poruchy, spotrebu a životnosť zariadení
•  implementácia predikcií do praxe
•  požiadavky na školenie operátorov údržby
•  kombinácia konvenčných stratégií údržby s prediktívnou údržbou
•  vypracovanie akčného plánu v podmienkach firmy 
•  implementácia na konkrétnom pracovisku / zariadení 

Modul C

Mobirise Website Builder

WORKSHOP 

•  prezentácia a výsledky riadenia prediktívnej údržby
•  konfrontácia výsledkov
•  inšpekčná činnosť metódami technickej diagnostiky
•  analýza vývojových trendov na pracovisku
•  implementácia predikcií do praxe
•  prezentácia dát a návrhov technických prognostík
•  porovnanie údajov s doteraz používanou stratégiou,
•  vyhodnotenie výhodnosti z hľadiska prevádzkových nákladov 
•  taktiež z  pohľadu časových úspor, spoľahlivosti a životnosti
•  záverečná prezentácia a diskusia

Cena 

799€

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 899€ (A+B+C)
  • Strava a občerstvenie 119€
  • Ubytovanie 95€ (1/1) 59€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prihlásenia Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

22.-24. APRÍL 2024

MIESTO

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL

JÁNSKA DOLINA

NÍZKE TATRY

UKONČENIE

MANAŽÉR PREDIKTÍVNEJ ÚDRŽBY
S CERTIFIKÁTOM CORVINUS