NÁSTROJE MOCI V LEADERSHIPE


13.-14. máj 2024
CHÂTEAU BELÁ, BELÁ

Na riadenie organizácie, firmy, útvaru je potrebné zabezpečiť, aby rozhodnutia sa sústreďovali na mieste, ktoré ich má v kompetencií a vykonávali ich osoby, ktoré sú na to oprávnené. Nie je ojedinelé, že ďalší hráči, ktorí sledujú svoje vlastné záujmy, sa snažia podkopať autoritu leadera, oslabiť jeho pozíciu prípadne "prevziať moc". Na tomto tréningu sa sústredíte na zvýšenie efektivity svojho leadershipu eliminovaním vplyvov a tlakov, ktoré sú na vás vyvíjané. Dotknete sa aj  tém, o ktorých sa oficiálne nehovorí, ale sú súčasťou života každého vedúceho pracovníka, manažéra alebo vlastníka.

Mobirise Website Builder

KONTEXT ŠKOLENIA

• prečo záleží na dobrom mene
• hovoriť menej ako treba 
• dosahovanie víťazstva činmi, nie argumentmi
• vyhýbanie sa nešťastníkom a smoliarom
• zvyšovanie  svojho rešpektu a uznania neprítomnosťou
• prečo mať stále "čisté ruky"
• využitie taktiky kapitulácie - premena slabej stránky v moc
• prečo je potrebné poznať slabé stránky ľudí
• apelovanie na vlastný záujem druhých
• prečo nie je vhodné spolčovať sa do skupín s ostatnými
• hranie na potreby druhých a budovanie prívržencov
• odmietnutie "obeda zadarmo"
• osvojenie si umenia načasovania
• prečo plánovať všetko až do konca
• prečo sa netváriť, že sme dokonalý
• vedieť kedy prestať, keď zvíťazíme

Cena 

699 € /  účastník
(599 € / traja, štyria, piati účastníci)

do 7 dní pred tréningom

  • Účastnícky poplatok 799€
  • Strava a občerstvenie 99€
  • Ubytovanie 149€ (1/1) 99€ (2/2)
  • Obmedzený počet miest obsadzujeme podľa dátumu prhlásenia. Výsledná cena je súčtom školného, stravy
    a ubytovania. Ceny uvedené bez DPH.

ORGANIZÁCIA

TERMÍN

13.-14. MÁJ 2024

MIESTO

CHÂTEAU BELÁ

BELÁ

UKONČENIE

CERTIFIKÁT
BALDACCI SPECIAL EDITION

TRÉNING PRE

POKROČILÝCH

NA STIAHNUTIE

© ROMAN RESEARCH GmbH 2024